Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Du kan kontakte oss via helsenorge.no (fra 1.8.18 besvares ikke sms sendt via Helserespons) da unngår du telefonkø, her kan du fornye dine resepter, bestille timer, stille enkle tekniske spørsmål til våre sekretærer/kontakt legekontor (f.eks bestille transport). Mesteparten av tiden tilbyr vi også e-konsultasjon. E-konsultasjon er som en legetime på nett og koster derfor samme egenandel som en vanlig konsultasjon. Legen svarer normalt innen 5 virkedager. Du kan bare bruke e-konsultasjon på oppfølging av tilstander legen din kjenner fra før. Du kan ikke benytte kontakt legekontoret til medisinske spørsmål, da må du opprette en e-konsultasjon.

AKUTT SYK? RING, IKKE SKRIV! Du når oss på 55 277170, legevaktsentralen på 116 117, eller nødsentralen på 113.

Aktuelt

Koronavaksinasjon

Elin Hestvik og Jelena Vlku-Danjec tilbyr koronavaksine til sine pasienter 21.02.22  eller 23.03.22 etter arbeidstid. Dersom dere er interessert i dette må dere melde dere slik at vi kan gi dere time. Det er ingen innkalling til dette.

Ingen av legene ved Sletten allmennpraksis vil i utgangspunktet skrive resept på Janssen-vaksinen, men hvis du har særskilt grunn kan du bli tatt inn til en vurdering hos din egen fastlege. Ber om at du først setter deg inn i dette. Koronavaksine utenfor vaksinasjonsprogrammet (Janssen) – Helsedirektoratet
Dette begrunnes med de faglige vurderinger som er gjort av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Legeforeningen om at det i områder med lav total smittespredning, ikke er anbefalt å bruke Janssen-vaksinen. Når det er lav smittespredning vil risikoen for bivirkninger ved å sette akkurat denne vaksinen, være større enn gevinsten.

Bergen Kommune har god fremdrift på vaksinasjon med Pfizer/Biontech sin vaksine, se deres hjemmesider for fremdriftsplan.

Verifisering av corona vaksiner tatt i annet land enn Norge:

Du kan få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet i SYSVAK, uavhengig av hvor de er tatt, forutsatt at vaksinene er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Vaksinene som er godkjent av EMA er vaksinene fra Pfizer, Moderna, Astrazeneca og Johnson & Johnson.

Du må sørge for at dokumentasjon er god nok, det er opp til legen å vurdere om den er det. Koronasertifikat – helsenorge.no

Du må opprette e-konsultasjon for dette, kostnader dekkes ikke av HELFO og du vil bli belastet et gebyr på kr 500 for denne type forespørsler.

 

 

Åpningstider:

Kontoret er åpent 08.00 – 15.00

Telefonen besvares mellom 08.45 – 11.15 og 12.30 -13.30.

Pågangen er størst tidlig om morgenen. Den første timen vil vi prioritere de som trenger akutt-time samme dag. Dersom du skal bestille vanlig time som ikke haster, spørre om prøveresultat, fornye resept eller sykmelding, ber vi om at du venter med å ringe til etter kl. 0930.

Gjør oppmerksom på at ekspedisjonen åpner 08.30. For å bestille rask time ber vi dere benytte dere av helsenorge.no

Laboratoriet er åpent 08.30 -14.00

Innsendingsprøver må taes før kl. 11.00 om fredagene.

 


Infomasjon

Det er ikke farlig å komme til legekontoret da vi ikke lenger har pasienter med luftveissmitte. Pasienter med luftveissmitte blir henvist til luftveisklinikkene i Bergen kommune som er midlertidig opprettet for å begrense COVID-19 smitte.

Sletten Allmennpraksis tilbyr ved siden av ordnære konsultasjoner, e-konsultasjoner, e-kontakter, telefonkonsultasjoner eller videokonsultasjoner som og besvares daglig og i helger.