Dilshad Shwani

Dilshad Shwani

Spesialist i Allmennmedisin

Jobber mandag – torsdag hver uke.

Elin Hestvik

Elin Hestvik

Spesialist i pediatri og allmennmedisin

Jobber mandag, onsdag, torsdag og annen hver fredag i partallsuker.

Kristian Jansen

Kristian Jansen

Spesialist i allmennmedisin

Han har overtatt listen til Einar Engtrø fra 010318. Arbeider mandag, onsdag og annenhver fredag i oddetallsuker. Fra 010919 har Kristian Jansen vikar: Jelena VLKU-Danjec. Foreløpig ut februar 2020.

Thomas Grindevoll

Thomas Grindevoll

Lege

Thomas har overtatt fastlegelisten etter Stefan Hjørleifsson 010917. Han jobber tirsdag, torsdag og fredag.